Home / PM CAD-CAM / Solidworks / Video thiết kế cơ bản solidworks 2014

Video thiết kế cơ bản solidworks 2014

Hướng dẫn chính vào các lệnh thiết kế thường dùng trong phần mềm solidworks 2014, bạn sẽ nắm được tất cả các lệnh liên quan và người hướng dẫn cũng sẽ chỉ ra một số tính năng mới và ưu việt của phiên bản solidworks 2014 so với phiên bản cũ.
Hướng dẫn cơ bản nhưng bạn không nên bỏ qua, vì còn rất nhiều lệnh và khả năng của phần mềm tuy đơn giản nhưng nếu không biết thì cũng không thể sử dụng chuyên nghiệp phần mềm được.
Bên dưới là nội dung chính của hướng dẫn:

Thời lượng: 200 phút
Dung lượng 3Gb
Chất lượng HD
Sub Việt.

thkeswcoban2014

                                                                                          Giá: 120.000vnd 
22-02-2014 8-13-39 PM22-02-2014 8-14-29 PM

Video mẫu:

Check Also

DVD cài đặt solidworks 2014

Bạn muốn học phần mềm solidworks 2014, trước tiên bạn phải cài đặt phần mềm …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *