Home / Thiết kế sản phẩm / Video hướng dẫn thiết kế mặt nâng cao trên visi 19-20

Video hướng dẫn thiết kế mặt nâng cao trên visi 19-20

Hướng dẫn sử dụng công cụ thiết kế mặt để tạo các hình học phức tạp, chỉnh sửa khuôn, …

Thông tin
Thời lượng: 1 giờ
DUng lượng 600Mb
Price: 100k

Nội dung:
s

Check Also

Video tiếng Việt thiết kế mặt nâng cao với solidworks 2012 level 1

Mô tả sản phẩm Dvd cung cấp các video hướng dẫn phần nâng cao của …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *