Home / Uncategorized / Video hướng dẫn tạo nhãn sản phẩm trong illustrator

Video hướng dẫn tạo nhãn sản phẩm trong illustrator

767-render_1040

Hướng dẫn tạo nhãn sản phẩm trong illustrator

Thời lượng 2 giờ 32 phút, dung lượng 2 Gb, có file thực hành, trình độ Trung Cấp

Video này sẽ giúp bạn làm quen với một số công cụ  trong illustrator, giúp bạn thiết kế một nhãn mác sản phẩm chuyên nghiệp đặc biệt là các sản phẩm đồ uống đóng chai.

50k/DVD

Nội dụng:

11

12

Check Also

Key Aspects For Russian Brides – An A-Z

Marriage is one of the most essential experiences of a person’s life, however like every …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *