Home / PM MULTIMEDIA / Maya / Video hướng dẫn tạo hiệu ứng khói lửa dùng Maya Fluid

Video hướng dẫn tạo hiệu ứng khói lửa dùng Maya Fluid

Digital Tutors - Creating Fire and Smoke using Maya Fluid Effects
Digital-Tutors – Creating Fire and Smoke using Maya Fluid Effects | 837MB
Thời lượng: 1h 39m

Video này hướng dẫn bạn dùng công cụ tạo hiệu ứng Maya Fluid để tạo ra những cảnh cháy, tạo khói giống như thật khi mà bạn thấy trên video, truyền hình.

Sử dụng các ràng buộc để điều khiển được các hành vi của khói lửa theo như ý của mình.

f1

50k/DVD

Check Also

Video hướng dẫn tạo ánh sáng và bóng đổ trong V-Ray cho Maya

Thời lượng 2 giờ 48 phút, trình độ nâng cao Software used: Maya 2012, Vray2.2, Photoshop …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *