Home / PM CAD-CAM / Autodesk Revit / Video hướng dẫn Autodesk Revit -Revit Stairs Workshop

Video hướng dẫn Autodesk Revit -Revit Stairs Workshop

Revit Stairs Workshop – English
2h 19m | 666.93 MB | Required Software: Revit Architecture

Hướng dẫn này giúp bạn thành thạo những kĩ năng cần thiết cho công việc thiết kế một sản phẩm thực tế, ở đây là thiết kế cầu thang cho các công trình, dĩ nhiên là sẽ hướng dẫn thiết kế nhiều mẫu cầu thang khác nhau theo những trường phái thẩm mỹ khác nhau như thiết kế các chi tiết winding stairs, custom railings, and ramps.

40k

Check Also

Video tiếng Việt thiết kế mặt nâng cao với solidworks 2012 level 1

Mô tả sản phẩm Dvd cung cấp các video hướng dẫn phần nâng cao của …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *