Home / PM CAD-CAM / Pro/Engineer / Tổng hợp video hướng dẫn thiết kế nâng cao cho Creo 2.0

Tổng hợp video hướng dẫn thiết kế nâng cao cho Creo 2.0

Trong hướng dẫn này gồm 20 video tương ứng với 20 sản phẩm mà bạn sẽ được hướng dẫn thiết kế, trong đó có vài hướng dẫn là các thủ thuật nâng cao cũng như thiết kế bằng các hàm relation hoặc family table, kể cả hướng dẫn thiết kế theo công thức equotion. Với những hướng dẫn nâng cao này thì bạn sẽ tiết kiệm rất nhiều thời gian khi gặp phải các sản phẩm khó, các sản phẩm lặp lại , sản phẩm mẫu,…

Học xong hướng dẫn này bạn đã gần như nắm vững thiết kế trong phần mềm Creo 2.0.

Thông tin DVD:

Thời lượng: 5 giờ 32 phút

Dung lượng: 2.56 Gb

Chất lượng: 1280×720

dvdhdcreo

                                                                         Giá : 120.000vnđ

Hình chi tiết các sản phẩm được hướng dẫn khi thiết kế:

sh1-tile

Check Also

Thiết kế khuôn nhựa với 3DQuickMold cho Solidworks

Đây là phần Plugin chuyên dùng cho thiết kế khuôn nhựa được hãng Solidworks đề …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *