Home / PM CAD-CAM / Pro/Engineer / Tổng hợp CD hướng dẫn Proengineer 2.0 từ căn bản đến nâng cao

Tổng hợp CD hướng dẫn Proengineer 2.0 từ căn bản đến nâng cao

Dưới đây là trọn bộ 10CD hướng dẫn các lệnh thiết kế proengineer, tuy là tiềng TQ nhưng giao diện một số CD ở dạng tiếng ANh nên các bạn tham khảo và làm theo. Ngoài ra còn có các file thực hành kèm theo, có nhiêu tài liệu hướng dẫn nâng cao dùng cho các công việc thực tế như thiết kế sản phẩm thường nhật cũng như gia công khuôn.

proe2.

                                                                150k/10CD

 

Trong đĩa Product design 1:

ds1

Video mẫu trong chương 6:

Check Also

Thiết kế khuôn nhựa với 3DQuickMold cho Solidworks

Đây là phần Plugin chuyên dùng cho thiết kế khuôn nhựa được hãng Solidworks đề …