Home / PM CNC-CAE / Mô phỏng CNC / Tính năng mới trong MastercamX9.

Tính năng mới trong MastercamX9.

Với Mastecam X9, khi mở hộp thoại Plane Manager bây giờ khi bạn chọn lên mặt nào thì mặt đó sẽ hiển thị gốc tọa độ và tên của gốc tọa độ trực quan trên màn hình. Ngoài ra khi mở hộp thoại này bạn có thể thực hiện thao tác xoay, di chuyển màn hình để quan sát các đối tượng dễ dàng mà không cần tắt hộp thoại này. Hoặc di chuyển hộp thoại này sang một màn hình khác nếu như bạn đang làm việc ở chế độ nhiều màn hình kết hợp. Ở các phiên bản trước thao tác này còn hạn chế và bất tiện cho người dùng.

mastercam x9

 

1.Cải tiến tính năng bắt chuỗi đối tượng trên solid :

Tính năng mới Linked edges khi thực hiện bắt chain trên mô hình solid cho phép bạn bắt Chain liên  tục theo các cạnh không cùng mặt của khối Solid.

mastercam x9

 

Các cạnh được chọn sẽ được đặt trong Group trên hộp thoại Chain

2.Tính năng phân tích đường chạy dao Analyze toolpath

Tính năng mới này có thể tìm thấy trong menu lệnh Analyze, hiển thị thông tin đường chạy dao tại mỗi vị trí mà bạn rê chuột đến.

mastercam x9

3.Cải tiến trên hộp thoại Level Manager :

Thường đôi lúc làm việc bạn có thể xóa những đối tượng có trong một hoặc vài Level đang có mặt, tuy nhiên bạn muốn xóa một Level nào đó ra khỏi danh sách và giữ lại những level trống mà bạn muốn giữ lại. Mastercam X9 cung cấp một chức năng mới này trên menu chuột phải khi bạn chọn vào Level muốn loại bỏ khỏi hộp thoại đó là Purge selected empty levels.

mastercam x9

4. Fixture support : Hỗ trợ mô phỏng có đồ gá.

Mastercam Simulator bây giờ bao gồm tùy chọn hiển thị đồ gá khi mô phỏng gia công. Trước đó, chức năng này chỉ hổ trợ đối với mâm cặp máy tiện, và chỉ được định nghĩa trên định nghĩa máy tiện.

Đồ gá có thể được hiển thị và kiểm soát va chạm với bất kì đối tượng hình học nào trên Level được chọn.  Để cài đặt Level cho Fixtures, chọn từ Fixture level trên hộp thoại BackPlot/ verify Options.

mastercam x9

Trên Mastercam Simulator, đồ gá có thể hiển thị hay ẩn đi trên thanh Home ribbon.

msatercam x9

 

Tùy chọn phát hiện va chạm cho Fixtures được xác định trên hộp thoại Options trên MastercamSimulator.

mastercam x9

5.Motion Controller Support :

mastercam x9

Mastercam Simulator bây giờ đã hổ trợ đa dạng các thiết bị 3Dconnexion, SpacePilot, SpaceMouse và Space Navigator. Tùy chọn mới này có thể cho người dùng xác định vị trí tâm xoay trên thanh View ribbon.

Bằng cách chọn tùy chọn này và chọn một vị trí trên màn hình đồ họa của Mastercam Simulator, vị trí đó sẽ là tâm xoay của thiết bị, cho phép người dùng điều khiển như đã sử dụng trên màn hình Mastercam.

6. Những cải tiến về Lathe.

Lathe Rough :

Tùy chọn Shorten pass được bổ sung trên trang Lathe Rough parameters, với tùy chọn này, vị trí bắt đầu của mỗi pass được điều chỉnh dựa trên hình dạng của phôi còn lại và hình dạng của dụng cụ cắt.

mastercam x9

 

Check Also

DVD cài đặt inventor 2015

Bạn là người sử dụng  Inventor ,bạn  thích tìm tòi,khám phá  cái mới nhưng bạn …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *