Home / Uncategorized / Video hướng dẫn thực hiện một lắp ráp thiết kế trong SolidWorks

Video hướng dẫn thực hiện một lắp ráp thiết kế trong SolidWorks

Thực hiện một lắp ráp thiết kế trong SolidWorks

aa

– Năm: 2014
– Nhà sản xuất: Digital Tutors
– Website nhà sản xuất:
http://www.digitaltutors.com/tutorial/1674-Executing-an-In-Context-Assembly-Design-in-SolidWorks
– Tác giả: Chris Ckarlett
– Độ dài: 2:30:00
– Được phát hành dưới dạng: Video hướng dẫn
– Ngôn ngữ: Tiếng Anh
– Mô tả:Suốt video hướng dẫn này chúng tôi sẽ đi sâu vào như thế nào để thực hiện cách tiếp cận thiết kế lắp ráp trong phần mềm SolidWorks. Lắp ráp sẽ sử dụng một phần phác thảo trên cây FeatureManager để quản lí tất cả các bộ phận và các tính năng liên quan của nó. Trạng thái này làm cho nó dễ dàng tạo dựng và quản lý các mối quan hệ mô hình tổng quát, vì vậy khi cần thiết thay đổi ta có thể được thực hiện một cách nhanh chóng với ít lỗi và xây dựng lại kịp thời.

 

Check Also

DVD cài đặt inventor 2015

Bạn là người sử dụng  Inventor ,bạn  thích tìm tòi,khám phá  cái mới nhưng bạn …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *