Home / PM CAD-CAM / Pro/Engineer / Thực hành thiết kế máy với Creo Parametric 2.0-3.0

Thực hành thiết kế máy với Creo Parametric 2.0-3.0

Đây là tài liệu chính hãng của PTC, khi học người học sẽ được học tất cả các lệnh thường dùng trong công việc nhất là chế tạo chi tiết máy, việc thiết kế chính xác còn phụ thuộc vào các tiêu chuẩn khi thiết kế như tỉ lệ chiều dài so với đường kính, độ dày chi tiết, góc thoát,..

Tài liệu này gồm 180 trang, giúp người học hiểu và thực hành các lệnh thiết kế có trong phần mềm Creo 2.0 và Creo 3.0, chúng tôi cũng cố gắng chọn lọc các bài phù hợp, không lặp lại và cố gắng đưa nhiều nội dung hơn thông qua các file thực hành có sẵn mà không phải vẽ lại, vừa đảm bảo tính hiệu quả, vừa đảm bào được thời gian tự học.

bia th creo

Nội dung chính:

Lý thuyết về thiết kế với Creo 2.0 …………………… 03

Các lưu ý khi thiết kế và thủ thuật theo các lệnh khác nhau  ……………………..35

25 bài tập về hướng dẫn thiết kế các chi tiết máy…………………… 68

Giá bán: 100.000 vnd.

Nội dung mẫu: 35-52

THUC HANH CREO 2

Check Also

Thiết kế khuôn dập 3DQuickPress_V5 ( plugin Solidworks)

Phần mềm Solidworks được sử dụng khá rộng rãi trên thế giới do tính dễ …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *