Home / PM CAD-CAM / Catia / Thiết kế kim loại tấm trên phần mềm catia

Thiết kế kim loại tấm trên phần mềm catia

Việc chuyển đổi phần mềm để sử dụng khá là mất thời gian và không chuyên nghiệp, nếu bạn muốn tận dụng tính năng thiết kế kim loại tấm trên phần mềm catia thì có thể tham khảo tài liệu hướng dẫn chi tiết về phần này.

Trong mỗi hướng dẫn luôn có các bài tập đi kèm, hướng dẫn logic, với tài liệu này là bạn đã có thể sử dụng thành thạo phần sheet metal trong catia mà không phải tốn nhiều thời gian nghiên cứu thêm.

BIA CS

Số trang: 180 trang

Giá: 130.000 vnd

Mục lục:

KLT KLT2

Nội dung mẫu: từ trang 11-29:

SC01-tile

Check Also

Thực hành thiết kế ngược Rapidform Xor3 Cơ bản

Mô tả sản phẩm Đây là tài liệu tập 2, phần tài liệu tập 1 …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *