Home / PM CAD-CAM / Pro/Engineer / Thiết kế khuôn dập 3DQuickPress_V5 ( plugin Solidworks)

Thiết kế khuôn dập 3DQuickPress_V5 ( plugin Solidworks)

Phần mềm Solidworks được sử dụng khá rộng rãi trên thế giới do tính dễ sử dụng, khả năng tích hợp tốt với nhiều phần mềm hỗ trợ khác, bên cạnh đó chi phí bản quyền cho phần mềm này cũng khá rẻ, do vậy khi bạn cần thêm các modul khác ngoài thiết kế ta cần phải cài thêm phần Plugin vào, và khuôn dập người ta hay sử dụng 3DQuickPress_V5.

Với tài liệu thiết kế khuôn dập 3DQuickPress_V5, chúng tôi viết dựa theo tài liệu training của hãng, các file thực hành có sẵn trong bộ cài đặt của phần mềm, khi học người học sẽ được học các trình tự khi thiết kế khuôn dập, trải phẳng chi tiết, thiết kế chày và cối theo từng hình dạng chi tiết tấm, các trạm và trình tự các trạm khi gia công dải.

Có thể xem chi tiết về tài liệu thiết kế khuôn dập 3DQuickPress_V5 theo các mục lục bên dưới.

Số trang: 220 trang

Giá : 140.000 vnd

Mục lục:

Chương 1: Giới thiệu về 3DQuickPress…………………………………………………5
Môi trường thiết kế…………………………………………………….6
Data Flow…………………………………………………………………..9
Design Trees…………………………………………………………….10
Trình tự thiết kế……………………………………………………….12
Các cách thực hiện…………………………………………………..14
Chương 2 Trải phẳng chi tiết…………………………………………………17
Giới thiệu…………………………………………………..18
Tự động trải phẳng…………………………………………..19
Bán tự động trải phẳng………………………………….35
Các phương pháp trải phẳng nâng cao………………………………………….39
Các tùy chọn chỉnh mặt…………………………………….51

Các tính năng khai báo theo người dùng…………………..55
Sử dụng 3DQuickForm……………………..62
Tính toán chiều sâu dập vuốt với 3DQuickPress Deep Draw Calculator…………………………..65
Trải phẳng các chi tiết STEP ………………………………….67
Chương 3 : Thiết kế bố trí dải.……………………………………………………………70
Giới thiệu 3DQuickPress Strip Layout ………………………..71
Chương 4 : Thiết kế chày..………………………………………………………………….94
Giới thiệu về thiết kế chày……………………95
Quản lý thuộc tính chi tiết trong 3DQuickPress. 116
Chương 5 Tạo một nhóm các cối……………………………………………………………119
Giới thiệu thiết kế cối với 3DQuickPress …………………120
Tạo cối...……………………………………………………121
Chương 6 : Các chi tiết.……………………………………………………………………..136
Chức năng cụ thể trong 3DQuickPress …………………………………137
Chương 7 Thay đổi thiết kế..……………………………………………………………….147
Thay đổi bố trí dải……………………….148
Phương pháp tạo phôi…………………………………………………….153
Hiệu chỉnh chi tiết và cập nhật trên 3DQuickPress …….. 155
Changeover Tooling………………………………………………………….158
Môi trường thiết kế hiện hành………………………………………..175
Concurrent Design Environment………………………………..176
Chương 8 Quản lý và tùy chỉnh.………………………………………181
Cấu hình 3DQuickPress…………………………………………..182
Thiết lập màu sắc cho các dải………………..187
Thiết lập thông tin sơn………………………189
Giới thiệu Production Ready Libraries – PRL…………197
Tạo PRLs…………………………………………………………200
Tạo chày với PRLs……………………………………………………..211

Xem trước từ trang 94 : ( k xem được thì có thể vào góc dưới để load về)

khuon dap 3dquickpress

Check Also

Hướng dẫn thiết kế ngược Geomagic Design X 2014 tập 2

Tiếp theo tập 1 thì đây là tập 2 nhằm hướng dẫn chủ yếu  và …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *