Home / PM CAD-CAM / CAD/CAM khác / Delcam / Thiết kế giày hoàn chỉnh với Delcam Shoemaker 2013 ( cơ bản)

Thiết kế giày hoàn chỉnh với Delcam Shoemaker 2013 ( cơ bản)

Để học hết các kiến thức liên quan đến shoemaker cần khá nhiều thời gian, vì phần mềm này rộng hơn các phần mềm khác của delcam, nó giúp thiết kế toàn bộ về giày dép, cả giày thể thao, giày tây, guốc, sandal,..

tkgiaydelcam

Thiết kế áo giày, chọn lựa đường may, trải phẳng,.. tính toán một số thông số cơ bản để tiết kiệm nguyên vật liệu, đồng thời cũng kết hợp với các thư viện phom giày có sẵn.

Bất cứ phần mềm nào, để sử dụng hiệu quả thì  bạn phải nắm trước hết là giao diện cách bố trí các lệnh, trình tự thao tác và các phần hỗ trợ của phần mềm.

Số trang: 200 trang

Giá: 130.000 vnd

Mục lục:

Sử dụng giao diện ShoeMaker 1

Cách sử dụng chuột 1

Cách dùng chuột trái 1

Trong một hộp thoại 2

Chuột/Bàn phím kết hợp. 2

ShoeMaker-Các tổ hợp bàn phím và chuột riêng biệt 3

Màn hình layout của ShoeMaker 5

Menu là gì?. 5

Sử dụng các menu. 6

Các phím tắt (chung) 6

Sử dụng thanh công cụ. 9

Sử dụng các hộp thoại 9

Thay đổi cách quan sát 10

Các menu shoeMaker 10

Menu file. 11

File > New.. 12

File > Open. 12

File > Close. 12

File > Close and Zip. 12

File > Save. 12

File > Save As. 12

File > Properties. 12

File > Print 12

File > Print Preview.. 13

File > Page Setup. 13

File > Print to File. 14

File > Import 14

File > Export 15

File > Recent Files. 15

File > Exit 15

Edit menu. 16

Edit > Undo. 16

Edit > Redo. 16

Edit > Cut 17

Edit > Copy. 17

Edit > Paste. 17

Edit > Paste Special 17

Edit > Paste Attributes. 17

Edit > Paste Style. 18

Edit > Paste Level 18

Edit > Delete. 18

View menu. 19

View > View mode. 22

View > Single (Về việc chọn) 23

View > Multiple. 24

View > Zoom Full 24

View > Stored Views. 24

View > Store Views. 24

View > Perspective. 25

View > Dynamic Sectioning. 26

View > Shading > Shaded. 26

View > Shading > Enhanced. 26

View > Shading > Inside Material 26

View > Shading > Use Wireframe Colour 26

View > Mesh Representation. 27

View > Render 28

View > Stencil 28

View > Objects. 28

View > Blank. 29

View > Blank. 30

View > Levels. 30

Hộp thoại level 30

View > Library Viewer 33

Full Screen. 33

Full Screen Preview.. 33

View > Rebuild. 34

Windows > Browser 34

Format menu. 35

Format > Transparency. 35

Format > Lights. 36

Tools menu. 36

Tools > Preview Mode. 36

Tools > Vouchers. 36

Tools > Options. 37

General 37

Help. 39

Hiệu chỉnh tổng thể. 41

Các đặc tính. 42

Model 47

Bóng. 49

Views. 51

Macro menu. 56

Macro > Run. 57

Macro > Step. 57

Macro > Step All 57

Macro > Continue. 57

Macro > Abandon. 58

Macro > Record. 58

Window menu. 58

Window > New Window.. 59

Window > Fix. 59

Window > Float 59

Window > Hide. 59

Window > Cascade. 59

Window > Tile Vertically. 59

Window > Tile Horizontally. 60

Window > Close. 61

Help menu. 61

Help > Contents and Index. 61

Help > What’s New.. 61

Help > Getting Started. 62

Help > Tutorials. 62

Help > About 62

Sử dụng ShoeMaker 62

Main toolbar 63

Thao tác căn bản. 63

Các nút lệnh Footwear 64

Export and Visibility. 65

Thanh công cụ Views. 66

Thanh trạng thái 69

Tạo một kiểu đường từ một điểm tham khảo. 71

Tạo một điểm từ một điểm tham khảo. 71

Library. 72

Thêm một phần cọc ghim Stick vào thư viện. 73

Thêm pipe, punch hoặc lace symbols vào thư viện. 73

Thêm một mục phụ tùng-accessory vào thư viện. 74

Chuyển đổi một thiết kế. 75

Library Manager 75

Import 78

Variants. 78

Last 79

Làm việc với các mẫu. 80

Sử dụng Last Identification Wizard. 80

Mẫu Identification Wizard – Tóm tắt 81

Các bề mặt surface của mẫu. 82

Các đường cong Curves trong mẫu. 83

Hộp thoại User-defined points. 86

Các thuộc tính của mẫu. 88

Hiệu chỉnh mẫu. 89

Làm phẳng. 93

Tìm hiểu cách hiệu chỉnh mẫu. 97

Hộp thoại Offset style-line. 104

Hộp thoại Wrap Wireframe Geometry. 104

Hộp thoại Shoe Piece Editor 109

Edge stitch. 119

Placed accessory. 135

Hộp thoại Style edit 136

Object Alignment dialog. 137

Accessory editing. 139

Lace-loop Editing > Shape. 146

Align Sole dialog. 150

Editing a heel 161

Manufacture. 161

Export 189

Export settings. 191

Create movie. 191

Printing. 193

Các công cụ cho ShoeMaker 193

Toolbars for use with ShoeMaker 194

Move. 197

Stretch. 197

Rotate. 197

Place wireframe. 197

Mirror 197

Offset 198

Scale. 198

Pattern of objects. 198

Project 198

Project point 198

Nội dung mẫu:

thiet ke giay

Check Also

Thực hành thiết kế ngược rapidform xor3 nâng cao

Mô tả sản phẩm Phần nâng cao là phần cuối cùng trong bộ 3 tài …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *