Home / PM CAD-CAM / Inventor / Thiết kế chi tiết máy với Autodesk Inventor 2015

Thiết kế chi tiết máy với Autodesk Inventor 2015

Hướng dẫn hoàn toàn bằng tiếng Việt, người dạy sẽ phân tích và diễn giải cho bạn các vấn đề thường gặp khi thiết kế chi tiết máy trong thực tế. Không phải mất thời gian đọc các hướng dẫn không liền mạch, các hướng dẫn quá cũ hay không đầy đủ, không chính xác, DVD này sẽ khắc phục được điều đó, bạn dành thời gian làm việc quan trọng hơn là lục lọi các hướng dẫn trên mạng, vừa lan man mà không biết học khi nào mới xong.

 

Phần  DVD này gồm thiết kế các chi tiết máy thường gặp, cũng không có tham vọng hướng dẫn tất tần tật các chi tiết cơ khí được, nhưng khá đầy đủ và rõ ràng.

  • Thiết kế bộ truyền đai răng
  • Thiết kế bộ truyền đai thang
  • Thiết kế vòng chặn
  • Thiết kế then hoa và then hoa thân khai
  • Thiết kế chốt chống xoay và chốt xoay

Thời lượng 150 phút

Dung lượng 650 MB

Giá: 130.000 vnd.

21-10-2014 5-03-56 CH

 

Check Also

Thực hành phay 2D-3D mastercam X7 và mô phỏng SSCNC

                              …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *