Home / Nhiều trục / Tài liệu tiếng Việt cho gia công 4-5 trục trên powermill

Tài liệu tiếng Việt cho gia công 4-5 trục trên powermill

Theo yêu cầu của nhiều khách hàng về tài liệu gia công nhiều trục, cụ thể là 4-5 trục trên phần mềm powermill, trung tâm advance cad đang thu thập dữ liệu và nhu cầu thật sự để cho ra đời tài liệu này, nội dung tài liệu sẽ được viết dựa vào kinh nghiệm đào tạo thực tế cũng như công việc mà các giảng viên trung tâm advance cad đang làm.

Quý khách có thẻ tham khảo các tài liệu bên dưới:

Check Also

Giáo trình lập trình Mill-Turn (tiện trục C) với solidcam 2013

Phần tài liệu này sẽ hướng dẫn qua mục gia công tiện 2 trục với …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *