Home / File cài đặt / Tài liệu sách hướng dẫn lắp ráp mô phỏng với Proe5

Tài liệu sách hướng dẫn lắp ráp mô phỏng với Proe5

Khi cần mô phỏng các cơ cấu, có thể sử dụng các phần mềm chuyên dùng khác, hoặc nếu bạn đang dùng proe thì có thể sử dụng modul mechanism của nó, phần này cũng rất mạnh, có thể mô phỏng đơn giản hoặc có thể tính toán các thông số như thời gian, lực , vận tốc, gia tốc cho các cơ cấu mà bạn phân tích.

Hiện tại tài liệu này được viết trên proe 5, ngoài tài liệu bạn có thể học các video để nắm rõ hơn cách sử dụng chương trình.

Tham khảo tại đây:
http://dv-vanphong.com/category/pm-cad-cam/proengineer-pm-cad-cam/

Check Also

Phần mềm chuyển đổi dữ liệu không gian Safe Software FME Desktop 2019

Safe Software, nhà sản xuất FME, công nghệ chuyển đổi dữ liệu không gian hàng …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *