Home / PM CAD-CAM / Mastercam / Tài liệu lập trình 4-5 axis mastercam X7

Tài liệu lập trình 4-5 axis mastercam X7

Trong tài liệu gia công nhiều trục của mastercam X6 chúng tôi đã giới thiệu qua các lý thuyết và bài tập về gia công nhiều trục, tuy nhiên còn nhiều thiếu sót, do phần gia công nhiều trục là phần khó và cũng ít được ứng dụng.

và để khắc phục những sai sót của tài liệu nhiều trục cho phiên bản mastercam X6, chúng tôi đã bổ sung thêm phần bài tập và một số quy trình gia công nâng cao cho tài liệu này, do đó khách hàng yên tâm là tài liệu đã được hiệu đính.

Còn với tài liệu gia công 4-5 axis mastercam x7, chúng tôi đã khắc phục từ cách trình bày ở dạng khung dây, để khi in người học sẽ thấy rõ các đường chạy dao, kết cấu của chi tiết, chứ không còn dạng khối, khi in ra sẽ bị đen khó theo dõi.

Đồng thời chúng tôi đã hoàn thiện thêm gần hết các công đoạn gia công 4-5 axis, hoàn thiện phần file thực hành và cả bài tập đi kèm sao cho dễ hiểu nhất, tránh các kiến thức hàn lâm, làm nhiều người khó theo.

bia ntx7

Số trang: 170 trang A4

Giá: 180.000 vnd.

Mục lục:

Lời nói đầu…………………………………………………………………………………. 2

Mục lục………………………………………………………………………………………. 3

Chương 1: Giới thiệu……………………………………………………………………. 5

 1. Giới thiệu chung về Mastercam……………………………………………… 5
 2. Bài tập cơ bản và năng cao…………………………………………………. 20

Chương 2: Hướng dẫn gia công nhiều trục trên Mastercam………………. 25

 1. Giới thiệu gia công nhiều trục trên Mastercam……………………….. 25
 2. Hướng dẫn phay nhiều trục- Suface Toolpaths………………………. 26
  1. Thông số chung…………………………………………………………….. 26
  2. Chu trình phay thô – Surface Rough Toolpaths………………… 32
  3. Chu trình phay tinh – Surface Finish Toolpaths………………… 40
 3. Chu trình chạy Additional Wireframe Toolpaths…………………… 58
  1. Chu trình Ruled Toolpaths…………………………………………….. 58.
  2. Chu trình Revoled Toolpaths………………………………………….. 68
  3. Chu trình Wept 2D Toolpaths………………………………………… 74
  4. Chu trình Wept 3D Toolpaths………………………………………… 79
  5. Chu trình Coons Toolpaths……………………………………………. 81
  6. Chu trình Loft Toolpaths……………………………………………….. 85
 4. Chu trình Multiaxis Toolpaths……………………………………………. 89
  1. Chu trình Curve 5-axis………………………………………………….. 89
  2. Chu trình Swarf 5-axis…………………………………………………… 96
  3. Chu trình Multisurface 5- axis………………………………………. 102
  4. Chu trình Flow 5-axis………………………………………………….. 109
 5. Chu trình Transform Toolpaths………………………………………… 120

Chương 3: Hướng dẫn bài tập ví dụ……………………………………………. 132

 

NỘi dung mẫu:

Full screen để xem, nội dung rõ hơn.

 

nhieutrucx7

 

Check Also

Cách chuyển màng hình làm việc Matercam 2d sang 3d và ngược lại

Nhiều khi bạn đang vẽ chi tiết cứ xoay chuột  là  màng hình làm việc …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *