Home / PM CAD-CAM / Rhinoceros / Tài liệu hướng dẫn nâng cao Rhinoceros chính hãng

Tài liệu hướng dẫn nâng cao Rhinoceros chính hãng

pmemrino

Giá : 120.000vnđ

 

Đây là tài liệu do các đối tác đào tạo của Rhinoceros cung cấp, tập trung vào thiết kế các bề mặt phức tạp, các lệnh nâng cao thường dùng trong Rhinoceros.

Để bạn hiểu rõ hơn nội dung bạn có thể xem mục lục bên dưới + nội dung toàn bộ tài liệu xem trước ( trang chẵn). Tài liệu có 260 trang.

 

 

Xem trước ở đây

 

 

Mục lục hướng dẫn và bài tập:

d1 d2 d3 d4 d6

 

Check Also

Thực hành thiết kế ngược rapidform xor3 nâng cao

Mô tả sản phẩm Phần nâng cao là phần cuối cùng trong bộ 3 tài …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *