Home / PM CAD-CAM / Mastercam / Tài liệu hướng dẫn lập trình gia công tiện trên Mastercam V9

Tài liệu hướng dẫn lập trình gia công tiện trên Mastercam V9

Mastercam Lathe

Không những hướng dẫn các lệnh gia công tiện 2 trục, tài liệu còn hướng dẫn phần gia công tiện trục C, tài liệu mastercam V9 này rất phù hợp cho những đối tượng đang làm việc tại các công ty lâu năm, họ sử dụng tốt phiên bản mastercam v9 mà không cần thiết phải cập nhật các phiên bản mastercam mới.

Tính toán quỹ đạo chạy dao từ các sản phẩm thiết kế và tạo chương trình điều khiển máy tiện CNC 2 trục, 4 trục, và các máy tiện phức tạp khác.

LInkdown
http://yusuf.mansuroglu.com/V9%20Lathe%20Tutorial%20(metric).pdf

Check Also

Khóa học Mastercam

Trung tâm Advance cad luôn cập nhật phiên bản mới nhất giới thiệu người học …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *