Home / Uncategorized / Tài liệu hướng dẫn lập trình gia công powermill 10 3 trục CNC

Tài liệu hướng dẫn lập trình gia công powermill 10 3 trục CNC

Để giảm thời gian tự học phần mềm powermill cũng như tránh những sai xót khi xuất chương trình gia công từ phần mềm powermill 10 vào máy CNC chúng tôi hợp tác với trung tâm công nghệ Advance Cad sẽ cho ra đời tài liệu hướng dẫn lập trình gia công 3 trục trên powermill.

Nội dung của tài liệu sẽ tập trung và cả gia công phay và tiện và các  cách xuất nhập dữ liệu trên phần mềm powermill để cho những người mới học cũng có thể nắm được phần mềm.

 

Quý khách có thẻ tham khảo các tài liệu bên dưới:

 

Check Also

Key Aspects For Russian Brides – An A-Z

Marriage is one of the most essential experiences of a person’s life, however like every …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *