Home / File Cài / Cơ Khí / Sử dụng NX6 không cần cài đặt cho win32bit

Sử dụng NX6 không cần cài đặt cho win32bit

Nếu bạn đang chán ngán với cách cài đặt phần mềm các phiên bản mà vẫn chưa sử dụng được thì đây  là bản không cần cài đặt, chỉ nhấp vào là sử dụng.

Hoặc khách hàng, công ty yêu cầu sử dụng phiên bản này để sử dụng cho các công việc quan trọng thì đây là lựa chọn nhanh và đúng nhất.

UG-NX6

 

Thư mục đĩa:

22-04-2014 10-05-39 CH

Hướng dẫn dùng:

Nhấp vào lmtool.exe vào mục start/stop để kích hoạt server sau đó nhấp vào biểu tượng nx6 và chạy bình thường.

Giá: 100K

Check Also

Phần mềm Autodesk VRED Design 2019.0.1 Win/macOS

Phần mềm tạo hình 3D và tạo mẫu ảo Phần mềm trực quan 3D VREDTM …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *