Home / Uncategorized / SolidWorks Electrical

SolidWorks Electrical


SolidWorks Electrical

–         Ngày phát hành: 2012

–         Phiên bản: 2013 build 18

–         Phát hành: DS SolidWorks Corporation

–         Trang web của nhà phát hành: http://www.solidworks.com

–         Bit: 32 bit 64 bit

–         Khả năng tương thích với Vista: hoàn chỉnh

–         Tương thích với Windows 7: hoàn chỉnh

–         Ngôn ngữ: Đa ngôn ngữ

–         Crack: đính kèm

–         Dung lượng: 471 MB

–         Mô tả:

SolidWorksElectrical. Ứng dụng riêng biệt cho vẽ sơ đồ 2D. Nó cũng tự động bố trí các bảng mạch in, thiết bị đầu – cuối, báo cáo, vv. Được xem là một ứng dụng duy nhất, nó có một giao diện người dùng tương tự như phần mềm tiền nhiệm đi trước Trace, nhưng với một vài cải tiến, chẳng hạn như giao tiếp với 3D Electrical và Enterprise PDM.

SolidWorks Electrical 3D. Hoạt động bên trong SolidWorks, cung cấp việc tạo ra các mô hình 3D bằng sơ đồ 2D, vị trí linh kiện, hệ thống dây điện trong tủ, kiểm tra thông quan, quản lý cáp, vv Tất cả những thay đổi được thực hiện trong Electrical 3D, có liên quan với tài liệu 2D. Thông tin trao đổi hai chiều và hoạt động với tốc độ xử lí của máy tính, nên việc thêm các mục vào một sơ đồ 2D ngay lập tức trở nên có thể trong không gian 3D. Làm việc với Electrical 3D điện đòi hỏi một SolidWorks có bản quyền.

SolidWorks Electrical Professional Gói của phần mềm cho cả 2D và 3D đòi hỏi phải có bản quyền.

SolidWorks Electrical-2.jpg

post cuoi bai

Tag

  • nên cai solidworks electrical không

Check Also

Key Aspects For Russian Brides – An A-Z

Marriage is one of the most essential experiences of a person’s life, however like every …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *