Home / Uncategorized / Sách giáo trình tự học lập trình gia công trên catia v5

Sách giáo trình tự học lập trình gia công trên catia v5

Phần gia công trên phần mềm catia không phải là ai cũng có thể tự học được, và đây cũng được xem là phần khó, cũng chính vì vậy mà tài liệu hướng dẫn cho các phần mềm này khá ít và hầu như rất khó tìm được tài liệu  theo đúng yêu cầu.

Trần Yến có liên kết với các trung tâm cadcam và sắp tới sẽ cho ra mắt bộ tài liệu về phần gia công trên phần mềm catia, hi vọng sẽ giải quyết được phần nào về nhu cầu tài liệu cho mọi người.

 

Check Also

DVD cài phần mềm SSCNC 6.9

Bạn là người sử dụng  SSCNC 6.9 ,bạn  thích tìm tòi,khám phá  cái mới nhưng …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *