Home / Chuyên môn / Phân tích mô phỏng nâng cao với ansys 13 (level 4)

Phân tích mô phỏng nâng cao với ansys 13 (level 4)

Với phần level 3 người học đã biết các công đoạn chia lưới và cách chia lưới cho thích hợp, việc chia lưới rất quan trọng nó ảnh hướng đến thời gian phân tích cũng như độ chính xác của bài toán.

mo phong ansys

Phần này bạn lại được học những ý chính hơn, những vấn đề cụ thể, ở đây là phân tích động học kết cấu, ứng dụng cho từng đối tượng cụ thể như Cần cẩu nâng, Nhà hai tầng, ..

Mô phỏng phi tuyến tính, gồm các phân tích cơ bản và nâng cao, kèm theo đó là các bài tập đa dạng để có thể hiểu bài toàn tốt hơn.

Phân tích cho vật liệu có tính chất phi tuyến, không ổn định.

bạn hoàn toàn có thể tham khảo lại nội dung diễn giải từ file pdf để làm theo nếu vẫn chưa hiểu.

Phần cuối là  các phân tích phức tạp như phân tích va chạm, phân tích rơi tự do,.

Dung lượng 1,6 Gb

Thời lượng 164 phút

Sub Việt

Giá 150.000 vnd

Structural Dynamics
12.1 Basics of Structural Dynamics
12.2 Step-by-Step: Lifting Fork
12.3 Step-by-Step: Two-Story Building
12.4 More Exercise: Ball and Rod
12.5 More Exercise: Guitar String
12.6 Review

Nonlinear Simulations
13.1 Basics of Nonlinear Simulations
13.2 Step-by-Step: Translational Joint
13.3 Step-by-Step: Microgripper
13.4 More Exercise: Snap Lock
13.5 Review

Nonlinear Materials
14.1 Basics of Nonlinear Materials
14.2 Step-by-Step: Belleville Washer
14.3 Step-by-Step: Planar Seal
14.4 Review

Explicit Dynamics
15.1 Basics of Explicit Dynamics
15.2 Step-by-Step: High-Speed Impact
15.3 Step-by-Step: Drop Test
15.4 Review

Hình trong DVD và video mẫu đi kèm:


phan tich nang cao ansysgiai bai toan ansys

Check Also

Lập trình tiện hoàn chỉnh cho solidworks – Camworks 2013

Hướng dẫn hoàn chỉnh cho người học các quy trình gia công tiện gặp phải …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *