Home / File Cài / Phần mềm thiết kế mạch in Altium Designer Beta 18.1.9

Phần mềm thiết kế mạch in Altium Designer Beta 18.1.9

Altium Designer 18, sản phẩm chủ lực mới của Altium, giúp các nhà thiết kế cải thiện năng suất, làm chậm áp lực thiết kế và đáp ứng thành công các thiết kế điện tử ngày càng phức tạp. Giới thiệu về các tính năng cốt lõi của Altium Designer 18 như sau:

• Một hệ thống lựa chọn thành phần thay thế mới giúp các nhà thiết kế kiểm soát toàn bộ quá trình xác định thay thế thành phần.

• Chỉ dẫn khoảng cách trực quan giúp các nhà thiết kế đặt chính xác các yếu tố thiết kế khác nhau trên PCB vì họ có thể thấy được khoảng cách giữa chúng một cách trực quan.

• Hệ thống bố trí thành phần thông minh giúp các nhà thiết kế thực hiện hiệu quả bố trí thành phần được sắp xếp gọn gàng trên PCB.

Ông Serge Kostinsky, phó chủ tịch kỹ thuật tại Altium, cho biết: “Các tính năng mới của Altium Designer 16 phản ánh cam kết của chúng tôi đối với giá trị và không gian tiếp tục của nền tảng Altium Designer. Phiên bản mới này sẽ tiếp tục thúc đẩy mục tiêu của chúng tôi bằng cách tạo ra thứ tốt nhất Các công cụ thiết kế để giúp các kỹ sư thiết kế PCB giải quyết thời hạn và ngân sách dự án ngày càng chặt chẽ

altiumdesign

Altium Designer 18.x | 1.8 Gb

Lưu ý:
File cài đặt Altium Designer Beta 18.1.9 nhằm phục vụ việc học tập nghiên cứu và sử dụng phần mềm Altium Designer Beta 18.1.9 với mục đích học thuật, cá nhân, mọi vấn đề liên quan tới việc sử dụng Altium Designer Beta 18.1.9 cho sản xuất chúng tôi không chịu trách nhiệm
Công ty cung cấp Altium Designer Beta 18.1.9 có thể liên hệ với chúng tôi để giới thiệu bản quyền Altium Designer Beta 18.1.9 cho những khách hàng có nhu cầu, hoặc báo cáo bài viết này nếu nó vi phạm các lợi ích của nhà cung cấp Altium Designer Beta 18.1.9

Check Also

Hướng dẫn cài đặt Autocad Mechanical 2016

Khởi động file setup Chọn Install Chọn I Accept Điền Serial number và Product Key …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *