Home / File cài đặt / Phần mềm gia công trên Rhino MecSoft RhinoCAM 2018 v8.0.425 / v8.0.28 for Rhino5 / Rhino6 x64

Phần mềm gia công trên Rhino MecSoft RhinoCAM 2018 v8.0.425 / v8.0.28 for Rhino5 / Rhino6 x64

RhinoCAM là một trình  plugin (CAM) cho CNC chạy hoàn toàn bên trong Rhino 5.0 & 6.0. Plug-in này là một chương trình gia công cho mục đích chung nhắm vào máy gia công nói chung.

RhinoCAM kết hợp sức mạnh của mô hình hóa tự do Rhino, với khả năng gia công huyền thoại của VisualCAM để mang đến cho bạn một sản phẩm có khả năng vô song để gia công bề mặt dạng tự do. Với giao diện người dùng liền mạch, tích hợp lựa chọn và hiển thị RhinoCAM hoạt động và cảm giác như bạn đang làm việc với Rhino khi tạo đường dao gia công của bạn.
RhinoCAM hoàn toàn liên quan đến bất kỳ thay đổi hình học nào trong Rhino. RhinoCAM bao gồm các mô-đun cho MILL, TURN, NEST, ART và MESH để giải quyết các nhu cầu cụ thể của các quy trình sản xuất CNC khác nhau.

MecSoft gần đây đã phát hành RhinoCAM 2018, cung cấp cho Rhino giải pháp tích hợp CAM mới nhất.

RhinoCAM bao gồm 4 mô-đun CAM: RhinoCAM-MILL, RhinoCAM-TURN, RhinoCAM-NEST và RhinoCAM-ART. Mỗi mô-đun có thể được mua riêng và cài đặt riêng trong Rhino. RhinoCAM được thiết kế để cung cấp cho Rhino một giải pháp và nền tảng hoàn chỉnh và mạnh mẽ để sản xuất và xử lý với sự trợ giúp của máy tính.

Các cải tiến chính bao gồm:

– Tăng cường chức năng phay cho 2, 3 và 4 trục và phương pháp xoay đường dẫn dao.
Chuyên nghiệp trong mô phỏng gia công, công cụ, tiến dao và tốc độ
Mạnh mẽ, tăng cường nội dung của cơ sở dữ liệu lập trình xử lý tự động
Bộ dụng cụ xử lý của DickCabinet để tạo điều kiện cho việc xử lý tủ kệ
– Tăng cường mô-đun RhinoCAM-NEST

Lưu ý:
File cài đặt RhinoCAM 2018 nhằm phục vụ việc học tập nghiên cứu và sử dụng phần mềm RhinoCAM 2018 với mục đích học thuật, cá nhân, mọi vấn đề liên quan tới việc sử dụng RhinoCAM 2018 cho sản xuất chúng tôi không chịu trách nhiệm
Công ty cung cấp RhinoCAM 2018 có thể liên hệ với chúng tôi để giới thiệu bản quyền RhinoCAM 2018 cho những khách hàng có nhu cầu, hoặc báo cáo bài viết này nếu nó vi phạm các lợi ích của nhà cung cấp RhinoCAM 2018

 

 

 

 

Check Also

Phần mềm chuyển đổi dữ liệu không gian Safe Software FME Desktop 2019

Safe Software, nhà sản xuất FME, công nghệ chuyển đổi dữ liệu không gian hàng …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *