Recent Posts

File cài đặt phần mềm ANSYS Products 19

Một trong những công cụ CAE tiên tiến trong thiết kế sản phẩm hiện đại. Do đó, nó có thể được áp dụng cho các lĩnh vực công nghiệp sau: hàng không vũ trụ, công nghiệp ô tô, y sinh, cầu, xây dựng, điện tử, máy móc hạng nặng, MEMS, …

Read More »