Recent Posts

File cài đặt phần mềm CAE Autodesk Nastran in CAD 2019

Nastran2019 là phần mềm phân tích phần tử hữu hạn mạnh mẽ do Autodesk chính thức ra mắt. Nó chủ yếu bao gồm các tính năng như bộ định cư nastran, mô hình vật liệu tĩnh và tiên tiến, phù hợp cho phân tích phần tử hữu hạn của các …

Read More »

File cài đặt phần mềm Autodesk Navisworks Simulate 2019

Thông qua Autodesk, Navisworks Mô phỏng các nhà thiết kế có thể tối ưu hóa từ các quyết định thiết kế, triển khai tòa nhà, dự đoán hiệu suất, v.v. Autodesk Navisworks Mô phỏng trực quan hóa và mô phỏng các mô hình thiết kế 3D ở nhiều định dạng! …

Read More »

File cài đặt Autodesk PowerShape Ultimate 2019

Powershape 2019 là phiên bản mới của dòng phần mềm autodesk powershape kết hợp mô hình hóa bề mặt, rắn và lưới để giúp các kỹ sư thiết kế khuôn, xử lý khuôn và các bộ phận phức tạp khác để sử dụng với phần mềm PowerMill CAM. Phiên bản …

Read More »