Home / PM CAD-CAM / Pro/Engineer / Lý thuyết và thực hành gia công với Creo Parametric 2.0

Lý thuyết và thực hành gia công với Creo Parametric 2.0

Nếu bạn đã biết phần gia công trên phần mềm Proe thì việc sử dụng phần gia công trên Creo 2.0 sẽ không gặp nhiều khó khăn, nhưng nếu không muốn mất nhiều thời gian làm quen thì tài liệu này sẽ giúp bạn tiết kiệm khá nhiều thời gian.

Còn với các cá nhân chưa biết gì về phần gia công của phần mềm tương tự thì chắc chắn bạn cần phải có tài liệu này chứ không thể mày mò được, thời gian đó để bạn học hỏi các kinh nghiệm thực tế sẽ hiệu quả hơn, tài liệu gia công creo được viết cặn kẽ phần lý thuyết và theo sau đó là đến hơn 8 bài tập đi kèm cả ở phần lý thuyết và phần thực hành cuối sách.

Số trang 170 trang

giacongcreoparametricc

                                                                                      Giá 140.000 vnd.

Mục lục:

Chương 1. Các khái niệm cơ bản. 2

Chương 2. Các bước chuẩn bị khi lập trình gia công. 3

Tạo thư mục làm việc. 3

Tạo mô hình gia công. 4

Mô hình gia công. 11

Tạo máy gia công. 12

Tạo chuẩn gia công. 12

Tạo nguyên công. 15

Tạo mặt phẳng lùi dao. 16

Chương 3. Giới thiệu Mill Volume, Mill Window và Mill Surface. 17

Mill Window.. 17

Chương 4. Các lệnh gia công phay trên Creo. 19

Pocketing Milling – Gia công hốc. 58

Cut Line Milling. 60

2 Axis Trajectory – Gia công theo đường dẫn 2D.. 79

3 Axis Trajectory – Gia công theo đường dẫn 3D.. 83

Driling Standard – Deep Drilling – Gia công lỗ sâu không thoát phôi 86

Driling Standard – Deep Drilling – Gia công lỗ sâu có thoát phôi 90

Chương 5. Xuất chương trình gia công và chỉnh sửa. 93

Chương 6: Phần thực hành gia công. 101

Gia công chi tiết 1: 104

Gia công chi tiết 2. 122

Gia công chi tiết 3. 140

 

Nội dung mẫu: Trang 111-134

maugiacongcreo

Check Also

Thiết kế khuôn dập 3DQuickPress_V5 ( plugin Solidworks)

Phần mềm Solidworks được sử dụng khá rộng rãi trên thế giới do tính dễ …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *