Home / PM CAD-CAM / Catia / Lắp ráp và xuất bản vẽ với catia cho người mới học

Lắp ráp và xuất bản vẽ với catia cho người mới học

Sử dụng các công cụ ràng buộc, cách ràng buộc theo đúng thứ tự, theo đúng vị trí mà bạn mong muốn, hướng dẫn đơn giản dễ hiểu và logic, cho nên dù bạn không biết gì về thiết kế 3d cũng dễ dàng nắm được nội dung đĩa.

Phần lắp thì sẽ tập trung vào các ràng buộc lắp, cách sử dụng cho từng loại ràng buộc.

Phần xuất bản vẽ sẽ hướng dẫn chi tiết về cách lấy hình chiếu, các hình chiếu chính, các hình chiếu phụ và các công cụ để hiệu chỉnh hình chiếu.

laprapcatiamoihoc

Nội dung DVD:

Giá: 100.000 vnd.

Thời lượng: 110 phút

Số video: 29

Chất lượng HD

Sub Tiếng Việt Hoàn chỉnh

 01-04-2014 8-09-42 SA

Check Also

Video tiếng Việt hướng dẫn sử dụng Illustrator Cs6 cho người mới học

Mô tả sản phẩm Việc mới học bất cứ phần mềm gì cũng cần phải …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *