Home / Uncategorized / Kỹ thuật CAD/CAE – Nguyễn Hữu Lộc

Kỹ thuật CAD/CAE – Nguyễn Hữu Lộc

435 trang- 85.000 vnd

 

Nội dung sách trình bày về những nội dung và vấn đề cơ bản của kỹ thuật CAD/CAE

– Giới thiệu phát triển mô hình hóa hình học, hệ thống Cad/cae, quá trình thiết kế và thiết kế trên cơ sở mô phỏng.

– Cơ sở lý thuyết mô hình hóa hình học

– Mô hình hóa sản phẩm cơ khí trên các hệ thống cad

– PHân tích kết cấu, mô phỏng lắp ráp, động học, động lực học,trong quá trình thiết kế sản phẩm cơ khí trên các hệ thống cad/cae

….

Check Also

DVD cài đặt inventor 2015

Bạn là người sử dụng  Inventor ,bạn  thích tìm tòi,khám phá  cái mới nhưng bạn …