Home / PM CAD-CAM / Delcam / Hướng dẫn thiết kế cơ bản trên phần mềm Powershape 2013

Hướng dẫn thiết kế cơ bản trên phần mềm Powershape 2013

 

Nếu bạn chuyên sử dụng các phần mềm của delcam thì không thể bỏ qua các phần mềm thiết kế của hãng, vì cũng một hãng nên các file cad thường sử dụng được chung với nhau, tránh được các lỗi không cần thiết cũng như không mất thời gian chuyển đổi qua lại giữa các phần mềm.

Bên cạnh đó phần mềm Powershape thiết kế cũng khá thông minh, giúp người dùng tạo nhanh các mẫu 3D mà không mất quá nhiều thời gian.

Số trang: 180 trang A4

cobanpoersap

                                                                                                                            Giá: 120.000 vnd

Nội dung tài liệu:

MỤc lục:

Giới thiệu phần mềm…..4

Công cụ khung dây khi thiết kế …6

Các mặt làm việc……..10

Các tùy chọn và cách chọn đối tượng…..16

Công cụ tạo phác thảo……..28

Công cụ tạo khối………47

Các lệnh hiệu chỉnh khối……..55

Bài tập thực hành…….76

Công cụ tạo mặt………90

Tạo mặt một cách tự động…..121

Công cụ hiệu chỉnh mặt……137

Bài tập thực hành……..156

 File mẫu:

MAU PS

Check Also

Thực hành thiết kế ngược rapidform xor3 nâng cao

Mô tả sản phẩm Phần nâng cao là phần cuối cùng trong bộ 3 tài …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *