Home / PM CAD-CAM / Autodesk Revit / Hướng dẫn Revitmep 2013 cho người mới học

Hướng dẫn Revitmep 2013 cho người mới học

Tài liệu sẽ hướng dẫn hoàn chỉnh các tính năng của phần mềm revit mep 2013, một phần mềm BIM mạnh mẽ chuyên dùng cho các công đoạn thiết kế cơ điện, với phần mềm này thì việc thiết kế các hệ thống điện, nước, cơ khí cho một tòa nhà trở nên nhanh chóng và đơn giản hơn nhiều, từ thiết kế 3d bạn dễ dàng xuất ra định dạng bản vẽ 2d để thực hiện các công đoạn sau cùng.

Số trang 165 trang

Giá 120.000 vnd.

 

revitmepmoihoc

Mục lục:

Giới thiệu chung. 1

Giao diện Revit MEP.. 2

Trong Project3

Trong Families. 5

Giao diện thao tác của Revit MEP.. 7

Các lệnh thao tác trong Revit9

Thao tác cơ bản. 9

Thao tác zoom, xoay hình và di chuyển bản vẽ. 9

  • Sử dụng chuột. 10
  • Sử dụng ViewCube. 11
  • Sử dụng Navigation Wheel12

Các Tab lệnh của Revit MEP.. 14

Các phần khác trong màn hình thao tác và các thông tin liên quan. 22

Bảng Properties. 22

Project Browser. 22

Các Level23

Floor Plans. 23

Ceiling Plans. 23

Elevation (Building elevation). 24

Làm việc với các tập tin trong Revit25

Liên kết các tập tin Revit26

Trong khung lệnh Link. 27

Link Revit27

Link CAD.. 28

DWF Mark-up. 29

Decal29

Point Cloud. 29

Manage Link. 29

Trong khung lệnh Import30

Import CAD.. 30

Import gbXMI30

Insert from file. 30

Image. 31

Manage Images. 31

Hướng dẫn hiển thị các hình ảnh trong bản vẽ Revit được liên kết32

Quản lý với tab Manage. 39

Materials. 39

Object styles. 40

Snaps. 41

Project information. 42

Project Parameters. 42

Project Units. 43

MEP Settings. 43

Project Location. 44

Coordinates. 45

Position. 45

Tab Manage Project45

Manage Links. 46

Manage Images. 46

Decal Types. 47

Starting view.. 47

Phases. 47

Bảng thư mục Panel Schedule Templates. 48

Các công cụ trong tab View.. 50

Các lệnh trong Graphics. 50

View Templates. 50

Visibility/Graphics. 51

Filter. 53

Thin Lines. 53

Cut Profiles. 54

Các lệnh trong Create. 54

3D View.. 54

Section. 56

Callout57

Plan View.. 58

Elevation. 60

Drafting View.. 60

Duplicate View.. 61

Legends. 62

Schedules. 62

Scope Box. 63

Sheet63

Các lệnh trong Windows. 64

Switch Windows. 64

Close Hidden. 64

Replicate. 64

Cascade. 64

Tile. 65

User Interface. 65

Các lệnh trong tab systems. 67

Các lệnh trong HVAC.. 67

Duct67

Duct Placeholder. 70

Duct Fitting. 71

Duct Acessory. 72

Convert to Flex Duct72

Flex Duct73

Air Terminal73

Lệnh trong Machenical74

Machenical Equipment74

Lệnh trong Plumbing & Piping. 77

Pipe. 77

Pipe Placeholder. 78

Parallel Pipes. 79

Pipe Fitting. 81

Pipe Accessory. 81

Flex Pipe. 82

Plumbing Fixture. 83

Sprinkler. 84

Các lệnh trong Electrical84

Cable Tray. 84

Conduit85

Parallel Conduits. 86

Electrical Equipment87

Device. 87

Lighting Fixture. 88

Lệnh trong Model89

Component89

Các lệnh hiệu chỉnh trong tab Modify. 90

Các lệnh trong Properties. 90

Các lệnh trong Geometry. 91

Các lệnh trong Modify. 92

Các lệnh trong Measure. 94

Giới thiệu hệ thống cơ khí và đường ống. 96

Các thành phần phân phối không khí97

Thành phần thiết bị cơ khí98

Điều hòa không khí / đơn vị xử lý. 98

Hộp VAV.. 99

Đường ống. 100

Các loại ống và đỊnh tuyến. 103

Tự động định tuyến ống dẫn. 103

Hướng dẫn sử dụng định tuyến ống dẫn. 108

Điều chỉnh phụ kiện và gia hạn thiết kế. 111

Định kích thước ống dẫn. 111

Phương pháp định kích thước ống dẫn. 112

Những yếu tố không ảnh hưởng đến kích thước ống dẫn. 114

Đường ống cơ khí115

Thiết lập đường ống cơ khí115

Tạo hệ thống đường ống. 116

Tạo phụ kiện cho hệ thống đường ống. 118

Vật liệu ống. 118

Bảng kích thước ống. 119

Bảng chất lỏng. 119

Tuỳ chọn đỊnh tuyến ống. 120

Định tuyến ống tự động. 120

Định tuyến ống bằng tay. 122

Phụ kiện đường ống. 128

Đặt những phụ kiện. 129

Tầm nhìn của ống. 130

Bài tập thực hành. 132

Tạo đường ống giản đơn với lệnh Duct và thanh tùy chọn Options Bar.132

Tạo hệ thống đường ống thông gió giản đơn kết hợp các lệnh tạo. 142

 Nội dung mẫu: 39-62

HD RM

 

Check Also

Hướng dẫn Revit Structure 2013 cho người mới học

Nếu những tài liệu, sách có ngoài thị trường vẫn làm bạn khó tiếp thu …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *