Home / PM CAD-CAM / Catia / Hướng dẫn nâng cao General Shape Design Catia V5R21

Hướng dẫn nâng cao General Shape Design Catia V5R21

Nếu là người thiết kế và sử dụng chuyên nghiệp catia sẽ phải biết đến modul này, modul thiết kế này có thể xem là phần lợi hại nhất trong thiết kế của catia, bạn cũng có thể hiểu nó như là thiết kế free form hay direct modeling trong các phần mềm khác, Mỗi phần mềm sẽ có một thế mạnh riêng, và quan trọng là bạn phải khai thác được nó. Vậy hãy tìm hiểu xem đâu là thế mạnh của modul này:

Thời gian thiết kế nhanh chóng

Có thể kiểm soát được nhiều hình dạng phức tạp

Hiệu chỉnh nhanh chóng 

Cho ra các mô hình phức tạp

gelcatia

Giá: 100.000VND

Dưới đây là nội dung của DVD:

images

BÀI LIÊN QUAN

Check Also

Video tiếng Việt hướng dẫn sử dụng Illustrator Cs6 cho người mới học

Mô tả sản phẩm Việc mới học bất cứ phần mềm gì cũng cần phải …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *