Home / Uncategorized / Hướng dẫn Lightroom dành cho nhiếp ảnh gia

Hướng dẫn Lightroom dành cho nhiếp ảnh gia

Mô tả sản phẩm

03-10-2014-8-10-55-CH-300x204

Để có một tấm hình đẹp ngoài khả năng chụp ảnh, thì người chụp cần phải trang bị thêm các kiến thức xử lý ảnh, và không gì tốt hơn bằng phần mêm lightroom, các hướng dẫn chủ yếu tập trung vào việc xử lý ảnh trước và sau khi chụp, bạn sẽ biết cách hiệu chỉnh máy trước khi chụp, và sau đó hiệu chỉnh thêm với phần mềm lightroom, các hướng dẫn khá chi tiết và đầy đủ, đặc biệt có sub việt toàn bộ để những người không chuyên cũng có thể nắm được toàn bộ nội dung DVD.

Thời lượng: 170 phút

DUng lượng 2 Gb

Video sub Việt hoàn chỉnh

Nội dung:

03-10-2014 8-10-55 CH03-10-2014 8-11-20 CH

1.Introduction 

1 lesson, 01:32
Free Preview
1.1
Introduction
01:32
2.The Basics 

2 lessons, 17:25
Free Preview
2.1
Setting up Lightroom: Catalogs and Data Storage
05:43
2.2
Importing Images
11:42
3.The Library 

5 lessons, 42:59
3.1
Exploring the Library Module
08:40
3.2
Culling Your Shoot
04:44
3.3
Keywords & Tagging
07:15
3.4
Stars, Color Labels, and Filtering
06:04
3.5
Basic & Exposure Adjustments
16:16
4.The Develop Module 

8 lessons, 56:32
4.1
Tone Curve, Color Adjustments & Black and White
11:02
4.2
Details
07:07
4.3
Lens Corrections and Effects
09:50
4.4
Cropping
07:11
4.5
Spot Corrections, Red Eye, Graduated, and Radial Filters
06:21
4.6
The Adjustment Brush
05:39
4.7
Presets
05:00
4.8
Syncing Settings
04:22
5.Conclusion 

1 lesson, 08:23
5.1
Exporting Images & Conclusion
08:23

 

Video mẫu: Tất cả các video còn lại đều có sub việt tương tự.

Bài 03. Nhập hình ảnh

 

Bài 04. Làm việc với thư viện

Check Also

Key Aspects For Russian Brides – An A-Z

Marriage is one of the most essential experiences of a person’s life, however like every …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *