Home / Gia công / Hướng dẫn gia công tiện trong mastercam X6

Hướng dẫn gia công tiện trong mastercam X6

Hướng dẫn chỉnh giao diện tùy chỉnh theo người dùng trong phần gia công, hướng dẫn vát mặt, tiện rãnh, tiện ren,…

Một số nội dung trong đĩa:

 

giacongtienx6

Thời lượng 3h20 phút

DUng lượng 2,3 Gb.

Giá : 100.000

Check Also

Cách chuyển màng hình làm việc Matercam 2d sang 3d và ngược lại

Nhiều khi bạn đang vẽ chi tiết cứ xoay chuột  là  màng hình làm việc …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *