Home / File Cài / Hướng dẫn cài đặt Solidworks 2016

Hướng dẫn cài đặt Solidworks 2016

Đầu tiên hãy tắt hết các chương trình Antivirut đang chạy.

Ngắt kết nối mạng.

Chạy file Solidworks serienumber.reg (run as admin…) -> ok -> ok

caisw2016.1

Chạy file install cài đặt

caisw2016.2

Next -> tiến hành điền các serial number vào các modun cần cài đặt

caisw2016.3

Next -> Next -> Intall

Sau khi cài đặt xong, tại Folder SolidQuad, Run Admin file SW2010-2106gu..exe

Chọn như hình

caisw2016.4

Khởi động Solidworks 2016.

Tag

  • cách cài solidwork 2016

Check Also

Phần mềm thiết kế mạch in Altium Designer Beta 18.1.9

Altium Designer 18, sản phẩm chủ lực mới của Altium, giúp các nhà thiết kế …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *