Home / File Cài / Hướng dẫn cài đặt Inventor 2016

Hướng dẫn cài đặt Inventor 2016

Chạy file setup để tiến hành cài đặt

caiivt2016.1caiivt2016.2 caiivt2016.3 caiivt2016.4 caiivt2016.5

Chọn Install để tiến hành cài đặt.

Sau khi cài đặt xong khởi động Inventor lên xuất hiện cửa sổ thông báo

caiivt2016.6

Ngắt kết nối mạng. Chọn Activate

caiivt2016.7

Chọn Close -> chọn Activate lần nữa

caiivt2016.8

Run as Admin File xf-adsk2016_x64.exe

caiivt2016.9

Copy Request code vào ô Request -> Patch

caiivt2016.10

Copy Activation Code dán vào

caiivt2016.11

Finish

Check Also

File cài đặt phần mềm Autodesk Inventor 2019

Inventor 2019 là phiên bản mới nhất của phần mềm CAD 3D để phát triển …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *