Home / File Cài / Cơ Khí / Hướng dẫn bù trừ bán kính dao G41 ,G42 trong lập trình cnc.

Hướng dẫn bù trừ bán kính dao G41 ,G42 trong lập trình cnc.

Để tâm dao nằm cách đường lập trình một khoảng ,người ta thực hiện một công việc gọi là bù trừ bán kính dao,hay offset dao.

Việc offset dao có thể bên trái hay bên phải quỹ đạo lập trình cnc.

Để offset dao bên trái dùng G41.

Để offset dao bên phải dùng G42.

Để hủy offset dao bên phải hay bên trái dùng G40.

Trong thực tế của quá trình gia công, dao sẽ bị mài mòn dần và sẽ làm cho kích thước của dao thay đổi và kết quả sẽ làm giảm độ chính xác gia công. Vì vậy cần thiết phải có lượng bù bán kính dao để đảm bảo độ chính xác gia công theo yêu cầu. Khi ta phay các rãnh bằng dao phay ngón hoặc khi ta sử dụng phương pháp lập chương trình theo quỹ đạo khoảng cách tương đương thì khi đó có thể ta không sử  dụng chương trình bù bán kính vì khi đó chính quỹ đạo chuyển động của lưỡi cắt chính là biên dạng bề mặt gia công .

lập-trình-cnc

Chú ý: là trước khi gọi chức năng này, cần phải gọi chức năng G40 để huỷ bỏ các chức năng khác mà có thể đang tiếp tục tác dụng nhằm tránh các sai sót đáng tiếc có thể xẩy ra. Chức năng này cùng với chức năng G42 thường chỉ gọi đến khi thực hiện quá trình gia công cnc , còn khi định vị nhanh dao hoặc khi dao lùi khỏi bề mặt gia công cnc thì thường phải sử dụng chức năng G40.

G42: Bù bán kính khi dao phay nằm phía bên phải bề mặt gia công (Right-hand tool radius compensation).Chức năng này sẽ thông báo cho hệ điều khiển số xác định quỹ đạo dịch chuyển của tâm dao khi dao cắt phía bên phải của chi tiết. Các tính chất cũng tương tự như chức năng G41.

Check Also

Phần mềm Autodesk VRED Design 2019.0.1 Win/macOS

Phần mềm tạo hình 3D và tạo mẫu ảo Phần mềm trực quan 3D VREDTM …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *