Home / PM CAD-CAM / Autocad / Hướng dẫn autocad Civil 3d 2015 Level 2

Hướng dẫn autocad Civil 3d 2015 Level 2

Với phần dVD 1 người học được nắm các thao tác khi làm quen với phần mềm autocad civil 3d 2015, Hiểu được các công cụ tạo điểm, các công cụ khảo sát, công cụ tạo bề mặt.

Với DVD level 2 này người học tiếp tục học thêm các phần quan trọng của phần mềm gồm:

Hiệu chỉnh và canh chỉnh các đường vẽ

Chia sẻ dữ liệu 3d

Lắp ghép và phần lắp ghép con

Hiểu về cách tạo hành lang đường bộ

Các chế độ trong civil 3d

Hệ thống đường ống như thoát nước, rác thải,..

Thời lượng: 150 phút

DUng lượng 2 Gb

Video sub Việt hoàn chỉnh

Số video 40

civi3d2

                                                                                       Giá 120.000 vnd.

Nội dung:

03-10-2014 2-29-59 CH03-10-2014 2-40-54 CH03-10-2014 2-41-11 CH03-10-2014 2-41-23 CH03-10-2014 2-41-32 CH

Video mẫu: Tất cả các video còn lại đều có sub việt tương tự.

Check Also

Phần mềm nào cho kỹ sư Cơ khí?

Trong thiết kế cơ khí có rất nhiều các phần mềm được sử dụng. Bài viết …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *