Home / PM CNC-CAE / Phay tiện CNC / Hệ điều hành Mazatrol Matrix khi vận hành máy CNC Mazak đời mới

Hệ điều hành Mazatrol Matrix khi vận hành máy CNC Mazak đời mới

Máy CNC Mazak cũng có hệ điều khiển riêng, khi sử dụng hệ điều khiển này bạn có thể mô phỏng các công đoạn gia công trực tiếp trên màn hình mà không phải sử dụng thêm bất kì phần mềm hỗ trợ nào khác.

cnc-milling-machine-02

Có thể xem đường chạy dao, hiệu chỉnh trực tiếp mã gia công trên màn hình, và thậm chí có chế độ coi trực tiếp quá trình gia công thông qua các camera ( với các máy đời mới nhất). Hệ điều khiển càng hiện đại thì sẽ giúp bạn càng thuận tiện khi vận hành máy CNC, có sẵn các chu trình, hoặc profile biên dạng, bạn chỉ cần nhập các giá trị kích thước vào đó và máy sẽ chạy theo, song để giải phóng sức lao động một cách tốt nhất, đồng nghĩa với việc bạn phải cập nhật thêm các kiến thức mới nhất về hệ điều khiển Mazatrol.

Tài liệu gồm 160 trang

Giá: 140.000 vnd

Hướng dẫn sử dụng cho máy Phay Mazak với hệ Mazatrol Matrix

Bên dưới là mục lục của tài liệu:

03-05-15 10-48-55 CH

Nội dung mẫu: từ trang 34
mazak doi moi

Tài liệu đang xin giấy phép, sẽ cập nhật hoàn chỉnh vào ngày 12/05

Check Also

DVD Lập trình Phay_Machining Center Programming & Operation

Để cập nhật các công nghệ mới nhất và không bị động yêu cầu người …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *