Home / PM CNC-CAE / Phay tiện CNC / Giáo trình_hd lập trình gia công tiện hoàn chỉnh CNC Fanuc

Giáo trình_hd lập trình gia công tiện hoàn chỉnh CNC Fanuc

fanuccnc

Số trang: 180 trang

Giá: 130.000VND

Sách màu: 180.000

Giáo trình gia công hiện nay đa phần được dịch từ các sách nước ngoài,do đó khả năng đọc hiểu gặp nhiều khó khăn vì người dịch cũng chỉ dịch nội dung không nắm được các kiến thực nên dịch sẽ tập trung đa phần là lý thuyết và tệ hơn là không thể kiểm nghiệm thực tế các kiến thức đó có đúng và có phù hợp với điều kiện thực tế của Việt Nam, nếu bạn là người đã học qua CNC và có khả năng hiểu nhanh thì điều này có thể khắc phục được nhưng cũng mất khá nhiều thời gian.

Trung tâm Tinh Việt chính thức biên soạn tài liệu sao cho những người không có kiến thức gì về CNC cũng có thể học được, tài liệu này được biên soạn công phu dựa trên kiến thức giảng dạy thực tế và các tài liệu chuyên ngành chất lượng. Trong giáo trình này mọi thắc mắc của bạn đều được giải đáp như:

  • Có thể học và thực hành trên máy CNC ảo, SSCNC
  • Có thể học và thực hành trên máy CNC thực tế
  • Có đầy đủ nội dung về bù trừ mòn dao
  • Có đầy đủ nội dung về các mã lệnh và cách sử dụng
  • Cách xuất và kiểm tra G-code trước khi chạy
  • Có giải thích cặn kẽ ý nghĩa của từng câu lệnh
  • Có liệt kê những mà lệnh thường dùng (những dòng mã lệnh đầu chương trình)

Để học tốt tài liệu này yêu cầu bạn phải cài đặt và sử dụng phần mềm mô phỏng SSCNC, hoặc có máy CNC thực tế, khi đó bạn chạy ở chế độ test Dry Run.

Dưới đây là trích lượt của tài liệu.

Sẽ update phần mục lục hoàn chỉnh sau.
trang 1-15

Trang79-88

Check Also

DVD Lập trình Phay_Machining Center Programming & Operation

Để cập nhật các công nghệ mới nhất và không bị động yêu cầu người …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *