Home / PM CAD-CAM / Inventor / Giáo trình tài liệu tự học inventor 2014 cho người mới học

Giáo trình tài liệu tự học inventor 2014 cho người mới học

Với những  người mới học inventor 2014 thì tài liệu dành cho nó dù đơn giản hay phức tạp cũng đều rất cần thiết, tuy nhiên với thời gian hạn hẹp chúng tôi không thể viết được tất cả các tài liệu này, do đó để thuận tiện, các bạn có thể đặt hàng trước, và sau một tháng tổng hợp với số người yêu cầu phù hợp bên trung tâm sẽ đứng ra viết tài liệu về thiết kế inventor 2014 cho người mới học. Những nội dung sẽ xoay quanh các vấn đề mà từng người yêu cầu cũng như khắc phục được những hạn chế mà các tài liệu cũ ngoài thị trường.   ivt2014gt

Thiết kế 3d với inventor 2014

Thiết kế 3d với inventor 2014

Video lắp ráp với inventor 2014

Video lắp ráp với inventor 2014

Video hướng dẫn xuất bản vẽ với inventor 2014

Video hướng dẫn xuất bản vẽ với inventor 2014

Giáo trình lắp ráp và xuất bản vẽ với inventor 2014

Giáo trình lắp ráp và xuất bản vẽ với inventor 2014

Lý thuyết và thực hành thiết kế kim loại tấm trên inventor 2014

Lý thuyết và thực hành thiết kế kim loại tấm trên inventor 2014

Thực hành thiết kế sản phẩm với inventor 2014

Thực hành thiết kế sản phẩm với inventor 2014

Check Also

Thực hành phay 2D-3D mastercam X7 và mô phỏng SSCNC

                              …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *