Home / Uncategorized / Giáo trình sách hướng dẫn tự học thiết kế catia

Giáo trình sách hướng dẫn tự học thiết kế catia

Catia là phần mềm mà rất nhiều công ty lớn sử dụng, ở Việt Nam phần mềm này chủ yếu được dùng bởi các công ty Nhật, số người dùng tốt phần mềm này cũng thật sự không nhiều lắm vì sử dụng catia có rất nhiều modul, trong đó phần thiết kế là phần phổ biến, nhưng phần thiết kế trong catia cũng có các mục con mà bạn cần phải thành thạo để trở thành người thiết kế chuyên nghiệp.

Vậy học thiết kế với catia bắt đầu từ đâu? Đơn giản là học những lệnh thiết kế 3d sau đó là thiết kế các chi tiết khối rồi đến các sản phẩm cơ bản mà bạn thường gặp, và mục đích tài liệu tự học thiết kế catia của chúng tôi cũng tập trung vào vấn đề này.

Trong vòng 2 tuần tới chúng tôi sẽ xuất bản tập sách về thiết kế trên phần mềm catia, hi vọng sẽ được mọi người nhiệt tình ủng hộ.

Check Also

DVD cài phần mềm SSCNC 6.9

Bạn là người sử dụng  SSCNC 6.9 ,bạn  thích tìm tòi,khám phá  cái mới nhưng …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *