Home / Gia công / Giáo trình lập trình Mill-Turn (tiện trục C) với solidcam 2013

Giáo trình lập trình Mill-Turn (tiện trục C) với solidcam 2013

Phần tài liệu này sẽ hướng dẫn qua mục gia công tiện 2 trục với solidcam sau đó sẽ qua cụ thể phần gia công mill turn, tiện trục C với các loại máy CNC, phần này cũng rất cần thiết cho các công việc liên quan đến tiện, vì hiện nay phần máy tiện Trục C được sử dụng khá nhiều.

user0100jpg_00000033875

Số trang: 200 trang

Giá 150.000 vnd.

Mục lục

Chương 1 : Giới thiệu modul mill-turn của solidcam 2013

Chương 2: Định nghĩa chi tiết gia công……….5

Chương 3: Chu trình gia công tiện………………….26

Chương 4: Phay trên máy CNC Mill-Turn………………55

Chương 5: Gia công trên máy 4 trục………………76

Chương 6: Gia công trên máy có mâm xoay………………100

Chương 5: bài tập thực hành cơ bản và nâng cao………………123

Chương 6: Gia công phay tiện trên máy 5 trục đồng thời………………170

Nội dung mẫu từ trang

millturnslcam

Check Also

Thực hành thiết kế ngược rapidform xor3 nâng cao

Mô tả sản phẩm Phần nâng cao là phần cuối cùng trong bộ 3 tài …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *