Home / File Cài / DVD cài phần mềm Mastercam X9

DVD cài phần mềm Mastercam X9

Bạn là người sử dụng  Mastercam ,bạn  thích tìm tòi,khám phá  cái mới nhưng bạn lại không đủ thời gian để cập nhật kịp thời.Hãy đến với chúng tôi để trải nghiệm những tính năng mới nhất của Mastercam X9.

Advance – cad giới thiệu dvd cài đặt và hướng dẫn  crack một cách rõ ràng để giúp các bạn không phải mất thời gian đi tìm.

MASTERCAM X9

Tính năng mới trong Mastercam.

Với Mastecam X9, khi mở hộp thoại Plane Manager bây giờ khi bạn chọn lên mặt nào thì mặt đó sẽ hiển thị gốc tọa độ và tên của gốc tọa độ trực quan trên màn hình. Ngoài ra khi mở hộp thoại này bạn có thể thực hiện thao tác xoay, di chuyển màn hình để quan sát các đối tượng dễ dàng mà không cần tắt hộp thoại này. Hoặc di chuyển hộp thoại này sang một màn hình khác nếu như bạn đang làm việc ở chế độ nhiều màn hình kết hợp. Ở các phiên bản trước thao tác này còn hạn chế và bất tiện cho người dùng.

MASTERCAM X9

Cải tiến tính năng bắt chuỗi đối tượng trên solid .

MASTERCAM X9

Các cạnh được chọn sẽ được đặt trong Group trên hộp thoại Chain.

MASTERCAM X9

Tính năng phân tích đường chạy dao Analyze toolpath.

MASTERCAM X9

 

Hướng dẫn cách cài :

1. Install MasterCAM X9 (v18.0.11898.0) Win64. Select SIM Type HASP or NetHASP

2. Copy file all files and folders from “mcamX9” crack folder to <mastercam X9 progdir> (by default C:\Program Files\mcamX9\ ) and overwrite original ones

3. Install USB-Emulator

ATTENTION!

To install emulator you need Administrator rights!

To install emulator for 64bit Win Vista or Win7 you need to boot computer in mofe F8 > “Disable Driver Signature Enforcement”

Moreover you need to use boot mode F8 > “Disable Driver Signature Enforcement” at every reboot of computer!

3.1. Copy folder “USB_Emul_Win64” to C:

3.2. Run (as Administrator)  “mcam_X5_X9_hasp_SSQ.reg” for SIM Type > HASP setup or “mcam_X5_X9_nethasp_SSQ.reg” for SIM Type > NetHASP and confirm to add info in Windows Registry

3.3. Run ..\USB_Emul_Win64\install.bat  and wait until system will find and install new devices

Purchase Cheap Levitra, Buy levitra online. Pill Shop, Guaranteed Shipping. Need a product that isn`t in the site? Call US!. Amazing weekend!
Sildenafil Dapoxetine Cost Per Pill Cheap Free Viagra Samples No Prescription Pharmacy Canada Sildenafil dapoxetine online Brand Sildenafil Dapoxetine 
Apr 28, 2014 – Cheap Baclofen Overnight ~ order baclofen No Prescription ~ Cheap Baclofen Prescriptions Cheap Canadian Baclofen No Prescription 

Check Also

Phần mềm chuyển đổi dữ liệu không gian Safe Software FME Desktop 2019

Safe Software, nhà sản xuất FME, công nghệ chuyển đổi dữ liệu không gian hàng …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *