Home / PM CNC-CAE / Ansys / File cài đặt thiết kế sản phẩm với ANSYS.DESIGNSPACE.V10.0[torrents.ru]

File cài đặt thiết kế sản phẩm với ANSYS.DESIGNSPACE.V10.0[torrents.ru]

 

ANSYS DesignSpace là1 gói phần mềm mô phỏng dễ dàng sử dụng cho phép nhà thiết kế sản phẩm và các kỹ sư khái niệm, thiết kế và và xác nhận tất cả những ý tưởng của mình ngay trên desktop. Sử dụng Knowledge-Based Automation™, công cụ mô phỏng sắp xếp hợp lý, thân thiện với người dùng này dựa vào công nghệ ANSYS mạnh mẽ tương tự đã giải quyết được các vấn đề thiết kế khó khăn hơn 32 năm.
Sử dụng DesignSpace, nhóm thiết kế sản phẩm sẽ sản xuất ra các sản phẩm tốt hơn với ít thời gian hơn với tỉ lệ thất bại nhỏ hơn. DesignSpace cho phép các kỹ sư khả năng dễ dàng thực hiện từng bước cơ cấu thế giới thực, nhiệt, năng, tối ưu hóa trọng lượng, tối ưu hóa hiệu suất, chế độ rung và mô phỏng hệ số an toàn trên tất cả các thiết kế của họ. DesignSpace cũng bao gồm Bộ báo cáo dựa trên web tốt nhất của ngành công nghiệp này.
DesignSpace tương tác đầy đủ với phiên bản cuối cùng của gói CAD 3 chiều, bao gồm: Autodesk Inventor, Solid Edge, Unigraphics, SolidWorks, Pro/ENGINEER, và Autodesk Mechanical Desktop. Hơn nữa, DesignSpace độc dữ liệu từ các định dạng file hình học CATIA và định dạng SAT, và Parasolid.

Từ các chi tiết duy nhất cho tới các cụm chi tiết phức tạp và lớn, và thậm chí là cả 1 hệ thống hoàn chỉnh, DesignSpace biến môi trường CAD 3-D thành một hệ thống phát triển sản phẩm ảo hoàn chỉnh.

1

Check Also

DVD Turning Center Programming And Operation

DVD gồm tất cả các bài giảng chi tiết và đầy đủ về lập trình …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *