Home / Uncategorized / File cài đặt phần mềm vẽ hình 3D: 3D-Tool v8.5

File cài đặt phần mềm vẽ hình 3D: 3D-Tool v8.5

 

3D-Tool là CAD-Viewer cho các mô hình 3D và các bản vẽ 2D. Bạn không cần có bất kỳ kỹ năng CAD nào để xem mô hình trong không gian 3D, để đo khoảng cách, góc, bán kính và độ dày tường và tạo hình mở rộng.

3D-NativeCAD Converter cho phép bạn chuyển đổi file 3D-CAD thành các định dạng 3D.

Có sẵn với Program Versions

3D-Tool Free Viewer

3D-Tool Basic

3D-Tool Advanced

3D-Tool Premium inclusive 3D-NativeCAD Converter

Sự khác nhau giữa các phiên bản Cơ bản, Nâng cao và cao cấp là các định dạng file 3D. Tuy nhiên chúng lại có các chức năng chung để xem và phân tích mô hình 3D và bản vẽ 2D. Phiên bản cao cấp của 3D-Tool gồm 3D-NativeCAD Converter.

3D-Tool Free Viewer hộ trợ các file 3D-Tool EXE và DDD và cả STL. Không thể nhập nhiều file vào 1 hình.

Free Viewer không thể xuất/lưu dữ liệu và các tính năng được giới hạn.

Các công cụ và chức năng:

Accuracy of measurement and analysis

File 3D-CAD sẽ có hình tam giác trong khi nhập vào 3D-Tool, có nghĩa là chúng sẽ bị vỡ thành hình tam giác. Phụ thuộc vào chất lượng của các tam giác, một số không chính xác có thể xuất hiện trong khi đo và phân tích các mô hình 3D.

Tooling Analysis

Vùng được chiếu của mo hình được tính toán bởi phjép chiếu đồ họa có thể gây ra sự không chính xác.

Wall Thickness Analysis

việc tính toán độ dày tường là tính toán chuyên sâu và có thể mất thời gian với các thiết lập mô hình lớn và phân tích chất lượng cao. Mở các cạnh và bề mặt lộn có thể làm sai lệch kết quả phân tích.

 

Model Compare

3D-Tool Model Compare là một so sánh đồ họa / hình ảnh bằng cách tô màu các mô hình với màu sắc khác nhau và sau đó đặt mô hình trên mô hình khác. Sự khác biệt bên trong các mô hình chỉ có thể bằng cách sử dụng mặt cắt ngang hoặc chi tiết ẩn.

Information Tool

Thông tin về khối lượng và trọng lượng chỉ chính xác cho các chi tiết và mô hình khép kín. Việc mở cạnh và bề mặt lộn làm sai lệch tính toán khối lượng và có thể dẫn đến kết quả sai. Điều này có thể xảy ra đặc biệt là với các file IGE

Repair Tool

Việc sửa chữa tự động sẽ không phải hoàn toàn đóng mô hình với các cạnh mở hoặc các bề mặt lộn. Để có được một mô hình “khép kín”, việc sửa chữa bao quát nhiều hay ít rất cần thiết.

 

Limited Touch-Screen/ Tablet-PC support

1 số chức năng 3D-Tool được thực hiện bằng hiệu ứng con trỏ chuột. Không phải tất cả hiệu ứng con trỏ chuột đều có sẵn trên màn hình.

Việc sử dụng các chức năng này ít nhiều được giới hạn bởi sự không chính xác của điểm chạm.

2

Check Also

Key Aspects For Russian Brides – An A-Z

Marriage is one of the most essential experiences of a person’s life, however like every …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *