Home / File Cài / Cơ Khí / File cài đặt Phần mềm thiết kế kiến trúc Conceptual Massing in Revit

File cài đặt Phần mềm thiết kế kiến trúc Conceptual Massing in Revit

1.      

Nhiều thiết kế kiến ​​trúc hiện nay khá phức tạp. Một số mẫu thiết kế không thể được thực hiện bằng cách sử dụng các quy trình làm việc thông thường: thiết kế nó bằng kế hoạch sàn. CAD Notes bao gồm các phương pháp thông thường sử dụng một thiết kế nhà ở.

Để đạt được loại thiết kế đó, chúng ta cần phải sử dụng các thiết kế Conceptual Revit. Bạn có thể tạo ra các khái niệm xây dựng trước khi thực sự tạo ra các yếu tố xây dựng. Các công cụ trong Massing và site tab của ribbon.

Bạn có thể tạo ra building mass và chèn nó vào tập tin dự án của bạn. Hoặc bạn có thể tạo trực tiếp trong dự án như là in-place mass.

Chúng ta có thể tạo conceptual mass từ trang đầu. Hoặc bạn có thể sử dụng Revit menu> new> conceptual mass.

Như thường lệ, Revit sẽ yêu cầu bạn chọn những mẫu mà bạn sẽ sử dụng. Sử dụng Metric mass.rft (hoặc Mass.rft for imperial).

Tạo hình dạng

Trọng tâm của việc tạo ra thiết kế conceptual bằng cách tạo ra các hình dạng. Việc tạo hình trong conceptual mass hơi khác với việc tạo ra các hình dạng trong họ khác.

Giá: 100.000đ

Check Also

File cài đặt phần mềm dập tấm FTI FormingSuite 2018

Thiết kế phần mềm hàng đầu thế giới. Phát triển mô phỏng và tối ưu …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *