Home / File Cài / Cơ Khí / File cài đặt phần mềm thiết kế hệ thống chiếu sáng TracePro70

File cài đặt phần mềm thiết kế hệ thống chiếu sáng TracePro70

  1. 1.     

Thiết kế hệ thống chiếu sáng bằng cách sử dụng TracePro thường được thực hiện một cách lặp đi lặp lại với những thay đổi giữa các bước xử lý thủ công hoặc thông qua tối ưu hóa  2D và 3D dựa với các tiêu chí được người dùng xác định:

 

  • Layout hình học vật lý, thiết lập các thuộc tính quang học, xác định vị trí và định hướng
  • Định nghĩa của nguồn quang học như các nguồn lưới điện, nguồn bề mặt hoặc các tập tin ray
  • Tìm tia để tính toán phân phối chiếu sáng trên toàn hệ thống
  • Tối ưu hóa
  • phân tích kết quả
  • Báo cáo: TracePro có thể tạo nhiều ray trace và property reports. Ví dụ:

–          Flux Reports cung cấp tóm tắt vùng bề mặt, số incident rays, incident and absorbed flux và lost flux.  Dữ liệu được hiển thị cho bulk absorption and incident flux  cho từng đối tượng.

–          Property Data Reports chứa dữ liệu thuộc tính của mô hình.

Ray Trace Reports hiển thị cách sử dụng bộ nhớ ảo và thời gian ray trace

 

Giá: 100.000đ

Dung lượng: 378Mb

24-10-2014 9-17-31 AM 24-10-2014 9-17-38 AM

Check Also

File cài đặt phần mềm dập tấm FTI FormingSuite 2018

Thiết kế phần mềm hàng đầu thế giới. Phát triển mô phỏng và tối ưu …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *